Applikasjoner

Les om de mange anvendelsesområdene for OptoSense sine produkter innen energiøkonomisering, sikkerhet og overvåkning.

Det mange anvendelser for HoloChip teknologien. Eksempler er brann og gass deteksjon, prosesskontroll, medisinsk overvåkning, promillekontroll og miljøovervåkning:

Inneklima

Sensorer fra OptoSense har bedre nøyaktighet og langtidstabilitet, og sørger for førsteklasses inneluft uten overventilering. Redusert oppvarming, avkjøling og sirkulasjon av luft i bygninger kan gi vesentlige bidrag til energieffektivisering i et globalt perspektiv.

Brann og gass

HoloChip teknologien kan muliggjøre mer distribuerte og sikrere deteksjons- og varslingsystemer, gjennom lav kost for måling av flere gasser, lavt effektforbruk og høy nøyaktighet. Teknologien er demostrert for måling av hydrokarboner.

Medisinsk overvåkning

Den lette HoloChip teknologien åpner måling av flere ulike gasser direkte i inn og utpust med bruksområder fra operasjonssaler til hjemmeboende pasienter. Teknologien er allerede demonstrert for identifikasjon og måling av 5 ulike anestesigasser.

Gjennom videre forskning og samarbeid med ledende markedspartnere fortsetter OptoSense å bygge opp en portefølge av nye muligheter innen områder som miljøovervåkning, sikkerhet og energisparing.