Noen referanser

Nye Hammer skole, Lørenskog, 2013

HammerNye Hammer ungdomsskole bygges for 360 elever og bygges som passivhus klasse A. Eksisterende skole rives i sin helhet med unntak av Gamleskolen, hvor bare sidefløyen skal rives.
Totalt areal er ca 6000m2.

Byggetid 2011 – 2013.

Entreprenør: Seby AS

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 2013

ssEiendommen i Akersveien 26 er opprinnelig oppført i 1935 og har vært under stadig oppgradering og er totalrehabilitert. SSB flytter inn i Akersveien 26 i 2014 og tar 16 500 kvadratmeter, inkludert fellesarealene.
De nye SSB-lokalene er ferdig rehabilitert når SSB flytter inn. I tillegg vil SSB flytte inn i et nytt bygg som er ferdig regulert og vil henge sammen med det første bygget.

VVS Entreprenør: Bryn Byggklima.

 

Frydenberg skole, Oslo, 2012

Picture2Frydenberg skole er en 8-10 skole på Hasle/Løren. Skoleanlegget er dimensjonert for 600 elever og åpnet dørene for første gang 2. januar 2012. Skolen er en gammel industrihall som er totalrehabilitert til ny ungdomsskole. Midtskipet er åpent helt opp til takbjelkene. Det gir en imponerende takhøyde på godt og vel 17 meter, og et luftig og lyst bygg. I dette prosjektet var det ekstra utfordringer i forhold til å oppnå Undervisningsbygg’s ambisiøse energimål for rehabiliterte skolebygninger. Entreprise: NCC. Tekniske rådgivere: Multiconsult AS.

Teie skole, Nøtterøy, 2012

Teie2 Teie skole er en 1 til 7 skole på Nøtterøy. Skolen ligger nord på Nøtterøy og har nærhet til sjø og skog. For skoleåret 2012/2013 er det ca 425 elever. Skolen sto klar til åpning høsten 2012.

Bygget av Skanska Norge AS ved distriktskontoret i Tønsberg med budsjett på 119 millioner.

GK Norge as har installert ventilasjonsanlegg.

Automatisering: YIT Building Systems AS

 

Tromstun skole, Tromsø, 2012

Picture6 Tromsø kommune har bygget ny ungdomsskole i Tromsdalen med innflytting i januar 2012. Med fellesarealer og gymsal er bygget på nesten 9000 m2.
Skolen er bygd opp med fellesarealer samt store læringsrom med tilhørende gruppe- og formidlingsrom. Entreprenør: PEAB AS. VVS: GK Gruppen.

Nydalen Videregående skole, Oslo, 2011

Skolen er bygget av Avantor og utleid til Oslo kommune ved Undervisningsetaten. Inneklimasensorene fra OptoSense er plassert i alle undervisningsrom og fellesarealer og rapporterer CO2 og temperatur til det sentrale driftsystemet levert av Johnson Control slik at ventilasjon styres på en optimal måte. Et godt inneklima er en nødvendig forutsettning for trivsel og produktiv læring. Riktig temperatur er selvsagt i et moderne bygg, mens CO2 målingene sørger for at ventilasjonen til enhver tid tilpasses antall personer i rommet.

Sparebank1, Trondheim, 2010

Sparebank1 bygget er et mønsterbygg innen energieffektivitet og mottok i 2011 Trondheim kommunes Energisparepris. Nybyggets kontordel har beregnet kjøpt energi = 84 kWh/m2 år og komplette målinger fra blokk C viser energibruk på 79 kWh/m2  år. Dette er omtrent 1/7 av energibruken til det gamle Sparebankbygget fra fra 70-åra som ble revet.
Bygget har et avansert styringssystem levert av YIT AS som baserer seg på tilstedeværelse, dagslys- og CO2-nivå der sensorene fra OptoSense inngår.