Presse

På denne siden finner du omtale i form av artikler, og reportasjer som omhandler OptoSense AS, våre produkter og nyvinninger samt annen informasjon.

OptoSense AS i pressen:

LecoVVS aktuelt 06.2009 “Mikro-optiske sensorer for ventilasjon”

Norsk VVS 09.11.2009 “Ventilasjon: Holografisk sensor”

Ingeniørnytt 11.2009 s.18 “Lanserer sensorer for behovstyrt ventilasjon”

VVS-Forum 04.02.2010 “OptoSense med nye sensorer for inneklima”

VVS-Forum 10.02.2010 “Energisparing ved behovstyrt ventilasjon”

VVS aktuelt 02.2010 “Energisparing ved behovstyrt ventilasjon”

Elektronikk 03.2010 “SINTEF-patent gir effektive gassmålere”

VVS-Forum 12.05.2010 “Syv argumenter brukt mot behovsstyring og syv svar”

VVS-Forum 30.09.2010 “Hvordan oppnå balanse mellom energieffektivitet og godt innemiljø?”

Rapporter og artikler

2007 Dresner Sensor “Designing Gas Sensors with the HoloChip Spectrometer Technology”

2009 Sintef Byggforsk Rapport 48 “LECO – Energibruk i fem kontorbygg i Norge”

2009 National Building Controls “Wall mounted Carbon Dioxide (CO2) transmitters”

2010 Report to the California Energy Commission “CO2 Monitoring for Demand Controlled Ventilation in commercial buildings”

2010 Norsk VVS “CO2-sensorers pålitelighet”